วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

เต้าเมี้ยว หรือโต้วเหมี่ยว เป็นผักยอดอ่อนคล้ายกับถั่วงอก เกิดจากการนำเอาเมล็ดถั่วลันเตา หรือ snow peaมาเพาะให้ยอดอ่อนสูงประมาณ 8-10 ซ.ม. เวลาไปซื้อก็จะมาพร้อมกับราก เป็นผักที่คุ้มมากค่ะ เพราะว่าซี้อมาตัดใช้แล้ว ยังปล่อยให้งอกได้อีกครั้ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม