วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

โลกวันพรุ่งนี้ เราอาจต้องปรับตัวอยู่กับน้ำ Floating Architecture

เห็นทีว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการสร้างบ้าน ตื่นเต้นที่ได้เห็นแบบแปลนบ้านลอยน้ำของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพราะเรื่องนี้ในต่างประเทศก็มีการตื่นตัวเริ่มมีการศึกษา และออกแบบสถาปัตยกรรมลอยน้ำมากมาย ดูตัวอย่างกันเลยค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม