วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

“Fractal 23” หรือตู้ เศษส่วน 23 โดย Takeshi Miyakawa

ตู้เก๋ๆไอเดียแปลกแบบนี้ออกแบบโดย Mr. Takeshi Miyakawa ซึ่งได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมจากการเรียนรู้มาดีไซน์ตู้ที่มีทั้งหมด 23 ลิ้นชัก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม