วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

“Irregular”

แนวคิดของงานศิลปะคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) เนื่อง จากเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดูมีมิติจากการจัดวางองค์ประกอบ โดยเชื่อว่าความงามอยู่ที่โครงสร้าง เน้นความสำคัญของนามธรรมกับการเคลื่อนไหว (Dynamics) และพื้นที่ว่าง (Space)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม