วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

TweetingSeat

ม้านั่งมหัศจรรย์สำหรับชาวทวิตเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่มีต่อชุมชนหรือสังคมนั้นๆ ผ่านมุมมองของโลกดิจิตอลด้วยสายตาการบันทึกของกล้องตัวจิ๋วที่ติดอยู่บนเจ้าม้านั่งตัวนี้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม