วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

The ReMaker ไอเดียดีๆ จากวัสดุเหลือใช้

“The Remaker” เป็น Brand ของสินค้าแฟชั่นสัญชาติไทยโดยนักออกแบบชาวไทยที่มากด้วยจินตนาการและแนวคิดสร้างสรรค์ โดยเกิดจากการนำแนวคิดการออกแบบ แบบ ”Remake” ก็คือ ไอเดียการนำเอาวัสดุที่เคยผ่านใช้งานแล้วมาเป็นวัสดุในการผลิตสินค้าใหม่ มาผสมผสานกับการรักษาโลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม