วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

TRAINING DRESSER BY PETER BRISTOL

ตู้เสื้อของแต่งบ้านสำหรับเด็กๆในบ้านเรา ตู้ขนาดเล็กที่มีทั้งของเด็กหญิงและเด็กชาย คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถสร้างระเบียบวินัยให้เด็กๆ โดยฝึกให้แยกเสื้อผ้าตามประเภท ใช้ลิ้นชักที่มีสัญลักษณ์รูปภาพในการช่วยจำสำหรับเด็กอีกด้วย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม