วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

Lego – Build It

Lego - Build It ทางผู้ออกแบบจึงต้องการที่จะนำเสนอการสร้างประติมากรรมจาก LEGO บนจุดสำคัญต่างๆ และความน่าตื่นเต้นอยู่ที่ เมื่อประติมากรรม Lego ของเล่นชิ้นยักษ์ เหล่านี้จะไปจัดตั้งอยู่ ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ไม่มีใครคาดหวัง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม