วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

Animal paper package

เป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษในรูปแบบที่ต่างออกไปสัญชาติญี่ปุ่น จากการออกแบบ D-torso ของ Aki.co.,ltd ที่ได้พัฒนาจากการสร้างรูปทรงด้วยสามมิติและนำ ความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูกรวมกัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม