วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Into the JimThompson Farm

ชิ้นงานศิลปะที่ขนไปตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งทานตะวัน หรือในโรงเลี้ยงไหมเก่าของ Jim Thomson Farm ไม่เพียงก่อให้เกิดบรรยากาศที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของอีสานที่ผลงานเหล่านี้ที่ถ่ายทอดออกมาเท่านั้น แต่ยังทำให้การเดินชมศิลปะนี้ผ่อนคลายและสนุกกสาครั้งไหนๆ ด้วย
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม