วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

Marina Barrage เขื่อนมาริน่าอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมในย่านธุรกิจ และบริเวณที่ราบต่ำกลางเมือง

กว่า 20 ปีที่แล้วด้วยวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ที่ได้ให้แนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณที่ราบต่ำกลางเมือง ที่เป็นปัญหาซ้ำซาก รวมถึงการเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำรองไว้สำหรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทุกปีทำให้เกิดเป็น เขื่อนมาริน่า( Marina Barrage ) ที่มีความกว้าง 350 ม.กั้นคลองมาริน่า ที่สามารถช่วยขยายพื้นที่รองรับน้ำฝนเป็น 60 % ของเกาะสิงคโปร์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำสะอาดจากประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในย่านธุรกิจที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายสิบ ปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม