วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

Intresting Table TECK’L by iBioDesign

แนวความคิดของ Teck’L นี้ ได้หยิบเรื่องของการใช้วัสดุที่มีพันธมิตรต่อระบบนิเวศวิทยาซึ่งได้วัสดุดังกล่าวได้แก่ ไม้ (wood) และ กระเบื้อง (porcelain)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม