วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

Church of Seed โบสถ์บนเขา

งานสถาปัตยกรรมที่ดีๆนั้นมันถูกสร้างไม่เพียงมีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสร้างอยุ่บนพื้นฐานของความเคารพสภาพแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย ลองมาค้นหาความหมายของที่มาของ Church of Seed ที่ตั้งบนเขา Luofu,ประเทศจีน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม