วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

อย่าปล่อยให้ “ดินพอกหางหมู”

ยังคงเป็นสุภาษิตคำโบราณไทยที่สอนเราจนถึงปัจจุบันและยังเป็นแรงบันดาลใจหลัก การสร้างงานของสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

โดยเน้นไปที่ “การจัดลำดับความสำคัญของงาน” ด้วยนาฬิกาผ่านแถบสีทั้งสามที่แสดงความรู้สึกได้อย่างชัดเจน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม