วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

Play with Info and psychological to be style work

เรื่องหลอกเล่นที่สมจริง และในขณะเดียวกัน ก็เหมือนเรื่องจริงที่หลอกเล่น ในการทำงานแต่ละครั้งของคุณนิธิภัค จะอ้างอิงข้อมูลจากข้อมูลจริง และงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน และสุดท้ายผลงานจะออกมาเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะ "สำเร็จ" หรือ"ไม่สำเร็จ" ก็ถือว่า"ประสบผลสำเร็จ" ในแง่คิดของเขา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม