วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Flow..ครัว ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการสูญเสียให้มากที่สุด

ครัวชุดนี้ มีชื่อว่า "Flow" Studio Gorm เจ้าของผลงาน ให้คำอธิบายเกี่ยวกับงานชิ้นไว้ว่า Flow เป็นครัวที่มีชีวิต ที่ซึ่งธรรมชาติ และเทคโนโลยี ทำงานร่วมกัน มีขั้นตอนที่ส่งต่อไปอีกขั้นตอนแบบวงจรในธรรมชาติ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และเหลือทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม