วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Kumutoto Public Toilets,Wellington

วันนี้พาเพื่อนๆ iUrban ห้องน้ำสาธารณะที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในเมืองเวลลิ่งตันกัน โดยเผ็นผลงานการออกแบบของ Studio Pacific Architecture ซึ่งทำให้ห้องน้ำแห่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปลดทุกข์ ยังเป็นเสมือนประติมากรรมอีกด้วย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม