วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

AquaFence แผงกั้นน้ำจากนอร์เวย์

ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำท่วมชิ้นนี้ เป็นของประเทศนอร์เวย์ ด้วยความร่วมมือกับ University of Life Science ได้รับการรับรองจากศูนย์ควบคุมพลังงานและทรัพยากรน้ำของนอร์เวย์ และ หน่วยงานป้องกันน้ำท่วมในหลายๆประเทศ

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม