วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Voravan

ของตกแต่งบ้านแนวใหม่จากยางสังเคราะห์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายต่างๆ รอบๆ ตัว ผนวกกับแนวคิดในเรื่องการปะติดปะต่อของลวดลายต่างๆ กับ Modular notion ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยว ก้อยขึ้นจากนั้นลวดลายของเกี่ยวก้อยก็ถูกประยุกต์ ต่อยอดและดัดแปลงเรื่อยมา จนเกิดเป็น Collection ต่างๆ ในปัจจุบัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม