วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

นามบัตรที่สร้างความบันเทิงได้

งาน DM ชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำเดือน มิถุนายน ปีนี้ ของ Ads of the World เป็นของบริษัท Toy Stok ออกแบบโดยบริษัทโฆษณา DDB ที่บราซิล ออกแบบให้นามบัตรธรรมดา สามารถสร้างความบันเทิงได้ ด้วยการถอดชิ้นส่วนต่างๆและสามารถประกอบเป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม