วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ผ้าคลุมรถกันน้ำท่วม

ในสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้นอกจากที่เราต้องหาวิธีต่างๆเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาในบ้านแล้ว รถยนต์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาในรถได้ หากเพื่อนๆไม่สามารถหาที่ปลอดภัยสำหรับรถยนต์ที่จะนำไปจอดได้แล้วหรือกรณีที่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับรถยนต์ของตนในสถานการณ์ที่่คับขัน วันนี้ iUrban มีวิธีง่ายๆในการป้องกันรถยนต์ของท่านจากน้ำที่จะไหลเข้ารถยนต์ซึ่งเพื่อนๆจะต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม