วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

DOTs… Studio

DOTs นำเสนอ Ever Stool แนวคิดการใช้วัสดุโดยนำไม้สักจากบริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของท่อนซุง ซึ่งถือเป็นเศษเหลือในกระบวนการแปรรูป มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามอย่างลงตัว ด้วยเรียบง่าย และที่สำคัญแสดงถึงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของวัสดุ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม