วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

Eco-Lantern

ต่อไปนี้การเปิดโคมไฟเพื่ออ่านหนังสือหรือให้แสงสว่างจะไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงเท่านั้นอย่างเดียวแล้ว แต่โคมไฟยังสามารถสร้างธรรมชาติสีเขียวเป็นการเพิ่มต้นกล้าเล็กๆไปในตัวได้อีกด้วย เจ้าโคมไฟที่ว่านั้นมีชื่อเรียกว่า Eco-Lanternรายละเอียดเป็นอย่างไรเข้าไปอ่านกันเลยค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม