วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

Garden by the bay..สวนใหญ่ทีสุดที่สิงคโปร์ทุ่มทุนสร้าง

สวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ และเป็นศูนย์กลางในโครงการพัฒนา Marina Bay ไฮไลท์ของสถานที่นี้ ก็คือ Supertreesซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำเป็นรูปต้นไม้มีความสูงตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 50 เมตร ทั้งหมด 18 ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั้ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชเมืองร้อน ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิร์น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม