วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

The Naked Chair

ผลงานชิ้นนี้เกิดจากความต้องการ ที่จะให้คำจำกัดความใหม่กับคำว่า " Flat-Pack" คำๆเดียวกันกับบริษัทยักษ์ใหญ่จากสวีเดน IKEA ที่ใช้เป็นแนวคิดหลัก ที่นอกจาก ผู้ใช้จะสามารถประกอบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือพิเศษใดๆแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องของแพ็จเกจจิ้งไปจนถึงการขนส่ง ซึ่งมีผลทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและราคาสินค้า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม