วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

RE+PAIR เปลี่ยนขยะมาเป็นดีไซน์

Repair ตามความหมายง่ายๆที่แปลกันนั้นหมายถึง ซ่อมแซม ซ่อมปะ แก้ไข ปฏิสังขรณ์ ฟื้นฟู รักษา เยียวยา หรือการบำรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ใช้งานได้ และเมื่อRepair กลายมาเป็น RE+PAIR จากการนำชื่อของตัวเองมาใช้(แค่ชื่อก็บ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของไอเดียนี้แล้วว่าจะกิ๊บเก๋ขนาดไหน) ของสาวน้อยน่าตาน่ารักนามว่าแพร ผู้ที่เปลี่ยนขยะให้กลายมาเป็นดีไซน์เก๋ๆที่เอื้อต่อธรรมชาติในแบรนด์ RE+PAIR  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม