วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

From Warlord of three dynasty to be Jewelry

สามก๊ก Romance of the Three Kingdoms เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำเอกของโลก เป็นมรดกทางปัญญาของปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด มีการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 10 ภาษา และภาษาพิเศษอีกภาษา คือภาษาเครื่องประดับ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดอีกรูปแบบหนึ่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม