วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

Hacienda by Stanley Ruiz

ผลงานทุกชิ้นที่เห็นเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของงานฝีมือแบบเอเซีย เพิ่มโครงเหล็กและชั้นหนังให้กับชิ้นงานโดยให้ดูทันสมัยมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Hacienda บริษัทผู้ปลูกสวนปาล์ม และผลิตงานฝืมือจากปาล์มมาตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม