วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Kanom,lounge chair by Thinkk

คราวก่อน Iurban ได้นำเสนอไอเดียจากใบตองในรูปแบบของเครื่องหนังไปแล้ว เลยนำอีกหนึ่งไอเดียของนักออกแบบไทยที่ยังคงมีความประทับใจและสืบสานความคิดดั้งเดิมในกระบวนการที่ประยุกต์สู่เครื่องเรือนใกล้ตัว ผ่านใบตองและขนมห่อใบตอง ผลงานการออกแบบของ คุณพลอยพรรณ ธีรชัย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม