วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

Ripple is quite a Serie by Peakchan

Peakchan พีคฌาน อีกหนึ่งใน Talent Thai มาพร้อมกับ Collection " Ripple is extremely a Serie" ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเงาสะท้อนและการเคลื่อนของน้ำ ผนวกเข้ากับหินตามปรัญญาเซน เป็นผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ดูพลิ้วไหวและให้ความรู้สึกของการเคลื่อนที่ไม่หยุคนิ่ง
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม