วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Nang Ta-Lung Ring

เรื่องราวของ "ตะลุง" มาสื่อสารในรูปแบบของเครื่องประดับ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องประดับที่ทำหน้าที่เล่าเรื่อง พร้อมกับเป็นการรักษาภาพพจน์ความเป็นวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงามและมีคุณค่า ทางจิตใจอย่างมาก
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม