วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ระย้า Ra-Ya

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมยาวนาน ด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มีความปราณีต จึงได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่งดงามทางด้านหัตถกรรม และผสานความเชื่อทางด้านศาสนา จึงได้ประยุกต์ความงามและความเชื่อรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นเครื่องแขวนที่ใช้ ในงานมงคลต่างๆ และจัดทำเพื่อถวายวัดเมื่อยามมีเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา บ้างก็นำประทีปมาตกแต่งเพื่อให้มีแสงสว่างเรืองรองยามค่ำคืน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม