วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

Releafe Rain

"ฝน" ที่ตกลงมาบนโลกใบนี้ ในอีกแง่มุมหนึ่งก็มีประโยชน์เช่นกัน มาดูอย่างทาง The Swiss style duo Fulguro ที่ออกแบบผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้แหล่งน้ำจากธรรมชาติอย่าง "น้ำฝน" มาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ชื่อว่า Releafe Rain  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม