วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

The rain-stopping Power of TERU TERU BOZU

Teru-teru-bozu, teru bozu. Do make tomorrow a sunny day. Like the sky in a dream sometime. If it’s sunny I’ll give you a golden bell นี่คือบทเพลงขอตัวตุ๊กตาไล่ฝน อยากชวนชาวๆ iurban ทำกันดูค่ะ วิธีนี้อาจเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเล็กๆน้อยๆที่อยากทำให้เพื่อนร่วมโลก ทำให้ฝนหยุดตกได้ และขอให้น้ำไม่ท่วมเพิ่มมากขึ้น
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม