วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

Tea ceremony chair

ในประเทศญี่ปุ่นพิธีชงชาแบบดั้งเดิมนั้นยังถูกอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีชงชานี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Hiroki Takada นักออแบบชาวญี่ปุ่นที่มีความเป็นชาตินิยมอย่างยิ่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม