วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

Youth Factory ไอเดียสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในเมือง

Youth Factory ในเมือง Merida ประเทศสเปน เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ นักออกแบบในท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับเยาวชนในชุมชน ให้ได้ใช้เวลา อย่างเด็กๆ อย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน ไม่ไปมั่วสุมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามข้างถนน หรือที่ๆไม่สมควร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม