วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

Zen garden sink อ่างล้างมือรักษ์โลก

Zen garden sink อ่างล้างมือที่แสนจะฉลาดและรักษ์โลก มีลักษณะพิเศษ คือ มันสามารถรดนำ้ต้นไม้ในขณะที่คุณล้างมือได้ด้วย โดยจะมีท่อระบายส่วนหนึ่งที่ผ่านการกรองไขสบู่แล้วและส่งไปยังต้นไม้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม