วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

หน้าตาโรงพยาบาลในปี 2020

งานออกแบบ "Patient Room 2020" เป็นผลงานของ Clemson University และ Birdtree style มุ่งหวังที่จะให้ออกสู่ตลาดได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า งานต้นแบบที่นำเสนอแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่นำเทคโนโลยีหลากหลายมาผสมผสาน มีลักษณะบางเบา และเป็นระบบสัมผัส Touch Screen  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม