วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

Bangkok 2122

"กรุงเทพมหานครในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าที่ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ความ เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง ทุกคนล้วนจินตนาการและคาดหวังว่าในซักวันเมืองที่เราเกิด เติบโต และผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายค่อนชีวิต จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและความศิวิไลซ์จนเป็นมหานครอันดับ หนึ่งของโลกนั้น อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันในอีกร้อยปีข้างหน้า ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้เสมอถ้าทุกวันนี้การคอรัปชั่นในประเทศเราเปลี่ยนไปใน ทิศทางลดลง และส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตไปในทุกๆด้าน โดย คนที่ทำงานหนัก ทำงานดี ไม่มีใครที่จำเป็นต้องเหนื่อยฟรีอีกต่อไป!  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม