วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

Bedsheet Story by Bravo

Bedsheet Typography ซึ่งเป็นภาพของผ้าปูที่นอนถูกจับยึดตามมุมต่างๆจนเกิดเป็นเส้นสายของตัว อักษรแบบ San serif geometric แม้ไม่ได้มีโครงสร้างที่แปลกใหม่ แต่ด้วยคุณลักษณะของผ้าผืนใหญ่ที่มีน้ำหนักและการคลายตัวตามแรงโน้มถ่วง ทำให้เส้นแต่เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดนั้นมีฟอร์มและพื้วผิวที่แตกต่างกัน และให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวราวกับฝืแปรงตามที่ผู้ออกแบบว่าไว้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม