วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

ดอกทานตะวันนับล้านกำลังช่วยดูดซับสารกัมมันตภาพรังสีที่ ฟูกูจิมา

ชุมชนในเมืองฟูกูจิมาได้ช่วยกันพลิกฟื้น และเยียวยาผืนดินในบริเวณที่ได้รับคลื่นรังสีจากพลังงานนิวเคลียร์ที่เป็นทั้งบ้านและความหวังของพวกเขา ด้วยการปลูกต้นทานตะวันนับล้านๆต้น เพื่อให้มันช่วยดูซับเอาสารพิษออกจากผืนดิน ตอนนี้ดอกทานตะวันนับล้านกำลังบานสะพรั่งอยู่ทั่วหุบเขาของ เมืองฟูกูจิมา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม