วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

จากเศษผ้า..สู่งานศิลป

ผลงานภาพประดับผนังลดโลกร้อนจากเศษผ้าชุด"ป่าบ้านเฮา" -ของ อาจารย์เพียงจิตต์(สรรพศรี) มาประจง อาจารย์พิเศษวิชา ออกแบบสิ่งทอ และคอลัมนิสต์ของวารสารColour way อาจารย์นำเอาเศษผ้าที่ถูกทิ้งเป็นขยะ มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เป็นภาพประดับตกแต่งผนัง


 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม