วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

Coffee cup from Hookturn Industries

สำหรับคอกาแฟ BYO Coffee Cup ใบนี้น่าจะดึงดูดความน่าสนใจคุณได้ไม่มากก็น้อย ทีมงานออกแบบจากเมลเบิร์น ออกแบบรูปทรงถ้วยกาแฟใบนี้ โดยอิงมาจากลักษณะภายนอกของถ้วยกาแฟกระดาษแบบ Take Away โดยชูประเด็นเรื่องกรีนดีไซน์ (Green Design) มาเป็นจุดขายอย่างการช่วยลดปริมาณขยะจากถ้วยกาแฟ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม