วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

สีนั้นสำคัญไฉน…The Energy of Color

เรื่องของสี เป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาล สีมีพลัง และมีความสำคัญอย่างมากมายในการออกแบบ สีสามารถบ่งบอกถึงความรู้สึก สถานะภาพ สถานะของอารมณ์ ความเชื่อ ความคิด และอีกมากมาย การจัดวางสีที่แตกต่างกัน ก็ได้ความรู้สึกที่แตกต่างไปด้วย

 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม