วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

Fascinated by fine art and illustration

การเล่าเรื่องซักเรื่องให้ออกมาในรูปแบบของ "ภาพ" คือหัวใจสำคัญของการสื่อสารในงานภาพประกอบ นี้คือคำกล่าวจากนักเขียนภาพประกอบชาวไทยที่ชื่อ pailin thawornwijit ( Tarn)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม