วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

กล้าวาด..fast Sketching หลักการ และวิธีการในการวาดเส้นแบบเร็วๆ

การวาดเส้นแบบเร็วๆ เป็นการบูรณาการของการสร้างสรรค์การวาดภาพลายเส้น ที่ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งฝีมือ สายตาสัมพันธ์กับระบบการตีความในสมอง สั่งมายังฝีมือของผู้วาด (Free Hand Sketching) หนังสือเล่มนี้นำเสนอ หลักการ และวิธีการ อธิบายขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่เป็นภาพลายเส้นหลากหลายเทคนิค จำนวนหลายร้อยภาพ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม