วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

Follows the Horizon

กลยุทธ์การฟื้นฟูเมืองที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมามีชีวิตชีวา หรือการกระตุ้นเมืองให้มีสีสัน และบรรยากาศในเชิงท่องเที่ยวด้วยงานสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ดูจะเป็นยาขนานเอกที่ใช้ได้ผลดี กับงานออกแบบ Longest Bench ม้านั่งยาวริมชายหาดที่มีความยาวแบบตอ่เนื่องถึง 324 เมตร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม