วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

From the procedure of Black&White Photography to be Jewelry

คุณณัฐพงษ์ จันทร์เครือ (นัท) ผู้ที่มีความชื่นชอบในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาว-ดำ โดยหยิบกระบวนการ ในการล้างอัดภาพขาว-ดำ มาทดลองนำกระบวนสร้างสรรค์ลงบนวัสดุที่เป็นโลหะ โลหะจะเกิดปฎิกริยาต่างๆ จากสารเคมี เมื่อโลหะทำปฎิกริยากับสารเคมีต่างๆก็จะทำให้เกิดล่องรอยและ ลวดลายบนพื้นผิว ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งของงานดีไซด์ค่ะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม