วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

Get Up esparto glass

Get Up esparto glass
เก้าอี้ทรงครึ่งวงกลมที่ทำมาจากหญ้า esparto ต้นหญ้าที่มีใบยาวหยาบจากทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ หรือเชือกผูกรัดหรือนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม