วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

Green roof หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ได้อีก

โรงเรียนอนุบาลในเดนมาร์ก ภายใต้แนวคิดที่กำลังถูกส่งเสริม ที่เรียกว่า Active house คือ อาคารและ สิ่งก่อสร้างที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพที่ดี และให้ชีวิตที่สะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัย โดยไม่ส่งผลร้ายต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม เพื่อช่วยโลกของเรา
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม